Fokoláre – abúzusok feltárása, eltökélt lépések a személy védelmében

A Fokoláre Mozgalom 2023 tavaszán átfogó jelentést tett közzé a közösségeiben előfordult visszaélésekről. Bepillantunk ebbe és abba is, mit tett és tesz a lelkiségi mozgalom a személy védelmében, és tagjai hogyan reagáltak világszerte az egy évvel ezelőtti sokkoló franciaországi jelentésre.

fokolare-abuzusok-feltarasa-eltokelt-lepesek-a-szemely-vedelmeben

– Lényeges mozzanat volt a döntés, hogy a jelentést „minden ha és de nélkül” közzétesszük. Egyesek szerették volna más körben megvitatni bizonyos részeit, de mi ezáltal fel akartuk vállalni a vele járó megaláztatást, és elfogadni, hogy nem vagyunk jobbak másoknál. Viszont alapvetően ez nem annyira a mi döntésünkön alapult, hanem az áldozatok bátorságán, akik jelentették a történteket – mondja Joachim Schwind, a feltárás egyik fő mozgatója a mozgalom római központjában.

 

 

 

 

2023. március 31-én publikálták a jelentést, amely a Fokoláre Mozgalmon belüli, kiskorúakkal és kiszolgáltatott felnőttekkel szembeni visszaélésekről, a lelki és hatalmi abúzusokról szól, valamint bemutatja a jóvátételi intézkedéseket, az új vizsgálati eljárásokat és a személy védelmével kapcsolatos képzési tevékenységeket. A Fokoláre elnöke, Margaret Karram és a társelnök, Jesús Morán nyílt levélben mutatta be ezt az első globális szintű jelentést a visszaélésekkel kapcsolatos esetek kezeléséről a Mozgalomban.

„Azért írunk nektek, hogy nyilvánosan beszámoljunk a bejelentésekre vonatkozó adatokról és azokról az intézkedésekről, amelyeket mint Fokoláre Mozgalom bevezetünk és elkezdtünk megvalósítani, e mozgalmunkat is érintő seb, azaz a kiskorúak és kiszolgáltatott személyek szexuális zaklatása, valamint a lelkiismereti, lelki és tekintéllyel való visszaélések ellen”.

 

Ahogy írták, „ez a mozgalom első beszámolója a megelőzés, a nyomozás, a transzparencia, a formálódás és változtatás körébe tartozó intézkedésekről, ezen bűncselekmények elleni küzdelem jegyében”. A dokumentum, amelyet mostantól évente adnak majd ki egy évvel azután jelent meg, hogy a GCPS Consulting vizsgálatot folytatott egy volt francia fokolarinó, J.M.M. súlyos szexuális visszaélési ügyeiben. Erről akkor a Mozgalom magyarul is hírt adott, valamint közzétette a jelentés kivonatát.

Az elnök és a társelnök jelen levelének elején bocsánatot kért minden áldozattól és túlélőtől a Fokoláre Mozgalom nevében, és mélységes hálájukat fejezték ki nekik,

valamint az érintett családoknak és közösségeknek azokban az országokban, ahol a visszaélések esetei napvilágra kerültek. Hisz – mint írják – ha a Mozgalom most már tudatosabban követi a személy védelmére vonatkozó új kötelezettségvállalásokat és eljárásokat, az az ő együttműködésüknek és főként a bátorságuknak köszönhető, amellyel szembeszálltak ezekkel a bűncselekményekkel és napvilágra hozták őket.

A jelentés több részből áll: elsőként bemutatja a visszaélések adatait, a Fokoláre Mozgalom különböző országaiban tartott „gyermek- és kiszolgáltatott személy védelmi alaptanfolyamok”-ra vonatkozó adatokat, majd a végrehajtott vagy végrehajtás alatt álló intézkedéseket.

 

Néhány adat:

 

A gyermekekkel és kiszolgáltatott felnőttekkel szembeni bántalmazásokról a Jóléti és Személyiségvédelmi Bizottsághoz (CO.BE.TU.) 2014-től – azaz a bizottság létrehozásának, és ezzel a jelentések rendszeres gyűjtésének évétől – 2022 decemberéig érkeztek bejelentések. A közzétett adatok szerint a bejelentések (nem az áldozatok) száma összesen 61. Az áldozatokat illetően: 17 bejelentés kiszolgáltatott felnőttekre, 28 a 14 és 18 év közötti fiatalokra, 13 a 14 év alattiakra, 2 bejelentés gyermekpornográfiai anyagok birtoklására vonatkozik. A bántalmazók száma 66, 63 férfi és 3 nő volt, köztük 32 világi fogadalmas, 5 pap, és 4 kiskorú. A megállapított bántalmazók közül 20-at elbocsátottak, 9-et szankcióval sújtottak, a többi ügy még folyamatban van. Területileg 39 eset Európában, 15 Észak- és Dél-Amerikában, 3 Ázsiában és Óceániában, 4 Afrikában történt.

 

A felnőttek elleni szexuális, lelkiismereti, lelki és tekintéllyel való visszaélések jelentésére csak 2018 óta volt lehetőség, ezalatt 22 bejelentés érkezett, ebből 16 Európából. 31 elkövetőre, 12 férfire és 19 nőre vonatkoznak, plusz néhányakat még nem azonosítottak be.

Egy másik rész a GCPS Consulting által készített független felmérés ajánlásai alapján végrehajtott vagy végrehajtás alatt álló kiemelt intézkedéseknek van szentelve. Ennek egyik eleme, hogy a személy védelmével kapcsolatos tanfolyamok és képzési anyagok a Mozgalom tagjai számára elérhetők, különös tekintettel a kiskorúak nevelőire és csoportvezetőire.

 

Újdonság, hogy a jelentés megjelenésével a CO.BE.TU bizottság feladata megszűnt, így maga a bizottság is feloszlott.

Helyette 2023. május 1-jén egy Központi Független Bizottság lépett hivatalba.

Az új szerv immár kizárólag a jelentések kezelésével foglalkozik, míg a központi és helyi képzéseket egy másik szakértői és tanácsadói csoport koordinálja. Ennek az új Központi Független Bizottságnak a hatásköre szerepelt a március 31-i jelentésben, mely tartalmazza továbbá „A Fokoláre Mozgalomban történt visszaélések kezelésének protokollja”, és az „Iránymutatás a kiskorúakkal és kiszolgáltatott felnőttekkel szembeni szexuális visszaélésekkel kapcsolatos támogatásokhoz és pénzügyi kártérítésekhez” című fejezeteket. Megalakulóban van még egy felügyelő bizottság is, amelyet az elnök nevez ki, és amely legalább öt, a mozgalmon kívüli tagból áll.

 

 

Joachim Schwind német származású fokolarinó pap, teológus és újságíró. A Mozgalom Általános Tanácsának tagja és a GCPS Consulting által készített jelentés ajánlásainak végrehajtásával megbízott bizottság társfelelőse. Adriana Masotti Vatikán készített vele interjút a Vatikán News számára, ebből hozunk egy kivonatot:

 

Mi volt a kiindulópontja ennek az új útnak a személy védelmében?

 

Inkább egy döntő pontról beszélhetünk, ami kétségtelenül az egy évvel ezelőtt megjelent brit GCPS cég jelentése volt, amely a franciaországi visszaélések ügyét vizsgálta. Már 2011 óta voltak intézkedések, de ezek teljesen elégtelenek voltak. Ez a jelentés viszont az egész Mozgalomban nagy megdöbbenést és szégyent hozott az ügy kiterjedtsége, időtartama, az áldozatok száma miatt, de a helyzet kezelésének, a szervezeti és kormányzati struktúráink koordinációjának kudarca miatt is…

 

Nagyon fájdalmas lehetett értesülni a mozgalomban elkövetett szexuális visszaélésekről. Milyenek voltak a kezdeti reakciók és hogyan reagáltak a mozgalom központi felelősei?

 

Természetesen, mint mondtam, ez mélyen fájdalmas, sokkoló és szégyenletes felismerés. Az első reakciók a tények elismerése és a bocsánatkérése volt. Ezt már 2019-ben megtette az akkori elnök, Maria Voce, és megtette a jelenlegi elnök, Margaret Karam és társelnökünk, Jesús Morán is.

A különböző kulturális kontextusokban a reakciók teljes skáláját megtapasztaltuk: sokk, hitetlenség, szégyen, de a mentségek keresése is.

Voltak, akik megpróbálták a történteket egyedi esetként feltüntetni, mondván, hogy az elkövetők betegek, hogy ezek a dolgok nem érintenek minket, vagy hogy ez nem érinti az ő országukat stb. Találkoztunk a szülők dühével, akik a gyermekeiket a Mozgalomra bízták. Voltak, akik elhagyták a Mozgalom sorait, mások a végére szerettek volna járni ezeknek a helyzeteknek. Többen úgy gondolták, tegyünk valamit, de aztán „lapozzunk”. Ezért sokatmondó volt, mikor a társelnökünk egy találkozón azt mondta nekünk: „ezt az oldalt tüzetesen, a legvégéig el kell olvasnunk, mielőtt továbblépünk”.

 

Milyen döntéseket hoztak a helyzet láttán, főként a beérkezett vádak terén?

 

Először elmentünk a felelősökkel egy közös zarándoklatra, amelyen részt vettünk egy kiengesztelő liturgián, Isten bocsánatát kérve. Létrehoztunk egy bizottságot, amelynek én is tagja voltam, meghatároztuk a meghozandó intézkedéseket, aztán közülünk többen – kezdve az elnökkel és a társelnökkel – kerestük a kapcsolatot az áldozatokkal. Számomra személyesen az áldozatokkal és túlélőkkel való találkozások voltak a megtett út legértékesebb kincsei. A legfontosabb döntés pedig talán a visszaélések kivizsgálásával megbízott Független Bizottság megreformálása volt.

A reform legfontosabb eleme az, hogy mostantól minden szexuális bántalmazást jelenteni fognak az igazságügyi hatóságoknak.

Azokban az országokban, ahol bejelentési kötelezettség van, a bejelentés azonnal megtörténik, amint az ügy hozzánk érkezik. Ahol a törvény nem rendelkezik erről, ott egyfajta nyomozást és a valóságtartalomról való megbizonyosodást követően továbbítják a bejelentést az igazságügyi hatóságoknak. A Bizottság reformjával megpróbáljuk felgyorsítani az eljárásokat, hogy az áldozatoknak ne kelljen túl sokáig várniuk, ha már vették a bátorságot a bejelentéshez. A Bizottságot ezért mentesítettük is más, konkrétan a képzéssel kapcsolatos feladatoktól. Bizonyos országokban meghallgató pontokat hoztunk létre, hogy könnyebben tegyenek az emberek bejelentést, mert ehhez sokszor nem könnyű összeszedni a bátorságot.

 

A mozgalom felelőseinek egy találkozója Castelgandolfóban

 

A másik front, amin elköteleződtek, a visszaélések megelőzése és a Mozgalom tagjainak képzése a személy teljes körű védelmére vonatkozóan. Jelentős mozgósítás történt e téren…

 

Természetesen a megelőzés talán a legfontosabb. A GCPS-jelentés megjelenése után a nagy tettvágy hevében fennállt a veszélye, hogy kicsit elveszünk az intézkedések tengerében. Külső szakértők azt tanácsolták, hogy elsőként a környezet megteremtésére összpontosítsunk, azaz

hogy a Mozgalom életterei, a találkozók, a helyszínek biztonságosak legyenek.

Persze 100 százalékos biztonság nem létezik, de mindenképp növelnünk kell mindenki figyelmét és érzékenységét, és ehhez képzésre, képzésre és képzésre van szükség. A választásunk az volt, hogy ne csak az oktatók, nevelők és animátorok képzését folytassuk, ami már megtörtént, hanem a Mozgalom minden tagja számára képzést hozzunk létre, és elindítottuk azt a nagyon ambiciózus kihívást, hogy

két éven belül a Fokoláre Mozgalom minden tagjának el kell végeznie legalább egy alaptanfolyamot a kiskorúak szexuális visszaélésekkel szembeni megelőzéséről és védelméről.

Nemcsak a kiszolgáltatott személyek szexuális zaklatásáról, hanem a bármely személyre irányuló, lelki és tekintéllyel való visszaélésekről is. Ezzel is foglalkozik a jelentés. Ez a terület finomabb, nehezebben megfejthető. Hogyan alakulnak itt a panasztételek?

 

Nagyon fontos beszélni a lelki, a tekintéllyel való, lelkiismereti, hatalmi visszaélésről. Fontos, mert a szexuális zaklatások szinte mindig hatalommal való visszaélések, tehát az alapprobléma nem a szexualitásra vonatkozik. A fogalom még nem egyértelmű és jól definiált, és szerintem a jelentésünkben közzétett ilyen esetek igen alacsony száma is ezt tükrözi. Elindultunk az úton, amit be kell járnunk, és ezt segítik majd a meghallgatási pontok is. Vannak olyanok is, akik elszenvedtek hatalommal való visszaélést, de nem akarnak jelentést tenni egy bizottságnak, hanem a bántalmazókkal szeretnének találkozni, és ehhez a beszélgetéshez, esetleg egy megbékéléshez vezető úthoz kérnek mediációt. Megint mások még nem merítettek bátorságot a feljelentéshez.

Nagyon fontosnak tartom a norma, az általános hozzáállás megváltoztatását.

Ezen a téren is szükségünk van képzésre, hogy külön válasszuk a belső és a külső fórumot, ahogy a pápa tanácsolja az egyháznak, a lelkiismeret formálására, az emberi méltóság abszolút elsőbbségére nevelésre. Tudjuk, hogy a hatalom mindig kockázattal jár, ezért ezt még tovább kell finomítanunk. Felül kell vizsgálni a felelősök kiválasztásának folyamatát. Most már sokkal jobban bevonják a bázist a jelöltek kiválasztásába, és a kormányzati szerepek váltakozását is meg kell valósítani.

 

Miért hozta nyilvánosságra a Fokoláre Mozgalom a visszaélések kérdését? Tehetett volna másképp is… Mit akarnak ezzel üzenni?

 

Nem akarunk a jelentéssel üzenni, ez olyan lenne, mintha az imázsunkkal foglalkoznánk. Mindenekelőtt bocsánatot kell kérnünk mindazoktól, akik a vezetési, ellenőrzési, felelősi formáink elégtelensége miatt szenvedtek. Aztán köszönetet kell mondanunk azoknak, akik minden bátorságukat összeszedték, és feljelentést tettek, hangot adva haragjuknak is. E jelentés közzétételével mindenekelőtt nekik szeretnénk kimondani, hogy nem hiába léptek, és hogy megtérésünk és jóvátételünk útja épp csak elkezdődött, de folytatódik. Mostantól minden évben közzéteszünk majd egy ilyen jelentést. Így mind az áldozatok, mind a közvélemény követheti és ellenőrizheti a Mozgalom által bejárt utunkat, és egyfajta kényszerítő tényező lesz, hogy soha ne adjuk fel.

  • megosztas-feliratkozas-tamogatas
  • Olvasóink támogatásának köszönhetően ez a cikkünk is ingyenesen hozzáférhető. Ha tetszenek írásaink, oszd meg őket barátaiddal, iratkozz fel heti hírlevelünkre, legyél te is a támogatónk!

Fotó: focolare.org

Forrás: focolare.org, Vatican News

Fordította: Prokopp Katalin

Legújabb könyveink: