Halki Summit V. – ortodox-katolikus zöld konferencia Isztambulban

Az ortodox Ökumenikus Patriarchátus és a Sophia Egyetemi Intézet 2022. június 8-11-ig, Isztambulban rendezett konferenciáját mutatja be dr. Román Zsuzsa fokolarina, a teremtésvédelem elkötelezettje, a Sophia Egyetemi Intézet doktorandusza.

halki-summit-v-ortodox-katolikus-zold-konferencia-isztambulban

A Sophia Egyetemi Intézet hallgatójaként lehetőségem nyílt rá, hogy részt vegyek a Halki Summit V. konferencián, amelyet a Sophia Egyetemi Intézet (Olaszország, Toszkána, Loppiano) és az ortodox konstantinápolyi Ökumenikus Patriarchátus szervezett Isztambulban, június 8-11-ig. A rendezvény neve (V. Halki Csúcskonferencia) a híres ortodox egyetemre, az 1844-ben alapított Halki Teológiai Iskolára utal. A találkozó témáját megjelölő hosszabb címe ez volt: A bolygó jövőjének közös támogatása. Ferenc pápa és Bartholomaiosz ökumenikus pátriárka prófétai szolgálata.

 

 

 

 

 

A konferencia céljaként tűzte ki, hogy kiemelje a Ferenc pápa és Bartholomaiosz pátriárka tanításában fellelhető közös pontokat bolygónk fenntarthatóságával kapcsolatban. Ezt magas színvonalú előadások és beszélgetések, hozzászólások tették lehetővé. Az eseményen jelen volt maga I. Bartholomaiosz konstantinápolyi ökumenikus pátriárka, az ortodox egyház több kiemelkedő alakja és teológusa, valamint Angelo Vincenzo Zani érsek, a Katolikus Oktatási Kongregáció titkára. Részt vett a törökországi apostoli nuncius, Paul Fitzpatrick Russell érsek, Margaret Karram és Jesús Morán, a Fokoláre Mozgalom elnöke és társelnöke is. A megjelentek között találkozhattunk a Fokoláre ortodox felekezetű tagjaival – a román ortodox egyházat négyen is képviselték –, valamint a Sophia Egyetemi Intézet professzoraival és hallgatóival.

 

 

Számomra mély élmény volt részt venni a konferencián, testvéri, baráti pillanatokat élni az ortodox egyház tagjaival és az összes jelenlevővel.

Felfedeztem, hogy az ökológia és az ökumenizmus egy lehetséges út a párbeszédre, mindkettő gyarapszik, ha ez a két terület élő módon összetalálkozik.

Az ökumenikus párbeszéd megtestesül, konkrét lehetőséget, egyfajta platformot kap, ahol együtt dolgozunk, miközben a környezeti kérdéssel kapcsolatos reflexió, a megoldásáért folytatott tevékenység biztos történelmi gyökereket, spirituális, filozófiai és teológiai mélységet nyernek.

 

De mi is ennek a rendezvénynek az egyházi és kulturális háttere, előzménye?

Több mint 50 éve újraindult az ökumenikus párbeszéd a katolikus és az ortodox egyházak között, és ebben VI. Pál pápának és Athenagorasz pátriárkának kiemelkedő szerep jutott.

 

VI. Pál pápa és Athenagorasz pátriárka történelmi találkozása (Vatican News, archív)

 

Ebbe az egyházi folyamatba illeszkedik Chiara Lubich és a Fokoláre Mozgalom több évtizedes, ezzel kapcsolatos munkája. Athenagorasz utódja, Bartholomaiosz pátriárka több mint 30 éve folytat ökológiával kapcsolatos munkát, számos konferencián felszólalt illetve üzeneteiben is hangsúlyozza a teremtésvédelem fontosságát, ezért is nevezik őt „zöld pátriárkának”.

A rendezvény nem egyedülálló esemény, megelőzte négy másik Halki Summit konferencia, valamint a Ferenc pápa és Bartholomaiosz pátriárka közötti ökumenikus párbeszéd, a közösen kiadott nyilatkozatok. A Ferenc pápa által kiadott Laudato si’! azaz ’Áldott légy!’ enciklika is többször hivatkozik Bartholomaiosz pátriárkára. A Sophia Egyetemi Intézetben pedig az ökumenikus párbeszéd elmélyítésére „Athenagorasz Pátriárka és Chiara Lubich” nevű tanszék működik.

 

Athenagorasz Pátriárka sírjánál imádkoztunk azért, hogy „Legyenek mindnyájan egy!”

 

A konferencia napjaiban többféle szinten és módon éltük, építettük a párbeszédet, előadásokkal, történelmi színhelyek megtekintésével.., de mindenekelőtt egymás közt, embertől emberig. Tudjuk, leginkább ezáltal lehet előrelépés szélesebb körben is a dialógus terén ortodoxok és katolikusok között, a papság és a laikusok között, férfiak és nők között, kultúrák képviselői között, valamint a teológia, a természet- és társadalomtudományok képviselői között.

 

 

Bartholomaiosz pátriárka az ünnepi liturgiában így határozta meg a keresztények szerepét: „Számunkra, keresztények számára semmi sem a mi munkánk és eredményünk. Minden a szeretet Istenének ajándéka, egy jó ajándék fentről.

Az Egyházban közös tapasztalat, hogy azáltal, hogy mindent ajándéknak és isteni kegyelemnek fogadunk el, és a legbensőségesebb kapcsolatban élünk Istennel, a Teremtővel és Megváltóval, létünk örök horizontjával,

…képesek vagyunk a földön teremtő erőket kifejleszteni, ’Isten cinkosaiként’, reménységének tanúiként, élve és hirdetve az evangéliumot az Úr parancsai szerint.”

Milyen „súlypontok” rajzolódtak ki a munka során?

A keresztény hivatással kapcsolatban a záró felhívásban hangot kapott a következő gondolat:

„Ne feledjük soha, hogy keresztény hivatásunk az, hogy kapcsolatokat teremtsünk és erősítsünk meg: köztünk és Isten egész teremtése között, hitünk és cselekedeteink között, teológiánk és lelkiségünk között, mondanivalónk és tetteink között, tudomány és vallás között, meggyőződésünk és minden tudományág között, szentségi közösségünk és társadalmi lelkiismeretünk között, nemzedékünk és a jövő nemzedékek között, két egyházunk között, de más egyházakkal és más hitközösségekkel is.”

 

A konferencia résztvevőinek csoportképe. Elöl balról a 3. a cikk szerzője.

 

Továbbá mindkét oldalról szükségesnek tartják egy közös ökológiai etika kidolgozását, a béke és a testvériség megvalósításának támogatását, valamint a jó gyakorlatok megosztását.

A valóság értelmezését és átalakítását szolgáló új paradigmák kialakításában, az interdiszciplináris utak elmélyítésében egyházainknak alapvető nevelő szerepet kell betölteniük az „Oktatásról szóló globális paktum” perspektívájában. Ezen kívül közös hivatásunk, hogy győzzük le a „selejtezés kultúráját”: meggyőződésünk, hogy amit a világunkkal teszünk, azt legkisebb testvéreinkkel, és általuk Jézusnak tesszük (v.ö. Mt 25,40).

Ezen a találkozón a Szentlélek működését tapasztaltam meg, és számomra különösen is „egyház-élmény” volt.

Azé az egyházé, ami évezredes múltba gyökerezik, ugyanakkor itt és ma történik, amit él, AKI benne él, mert Jézus köztünk él, lélegzik, dobog a szíve. És arra hív, hogy „ráhangolódjunk” az Ő mai ritmusára.

Bartholomaiosz Pátriárka és Ferenc pápa egységes megközelítést és prófétai hangot képvisel a bolygó fenntarthatósága és a világ megmentése közötti elválaszthatatlan kapcsolatról.

 

A konferencia angol nyelvű honlapján megtalálhatóak a konferencia anyagai, fotói: https://www.halkisummit.com/hs5/

  • megosztas-feliratkozas-tamogatas
  • Olvasóink támogatásának köszönhetően ez a cikkünk is ingyenesen hozzáférhető. Ha tetszenek írásaink, oszd meg őket barátaiddal, iratkozz fel heti hírlevelünkre, legyél te is a támogatónk!

Fotó: Vaticannews (archív, 2, köztük a kezdőkép), halkisummit.com/hs5 (5)

Legújabb könyveink: