Margaret Karram emlékezik XVI. Benedekre

XVI. Benedek pápa temetésének napján Margaret Karram, a Fokoláre Mozgalom elnökének szavaival búcsúzunk a Szentatyától. Személye sok szempontból volt jelentős, az egyházi mozgalmak, így a Fokoláre Mozgalom számára is fontos útmutatásokkal szolgált.

margaret-karram-emlekezik-xvi-benedekre

 

Megrendülve, a tisztelet és az elismerés hangján szeretném kifejezni mélységes hálámat XVI. Benedek pápa életéért és művéért, saját magam és a Mozgalom nevében, amelyet ő közelről és nagy szeretettel kísért. Az egész egyházzal együtt gyűlünk össze Ferenc pápa körül, hogy együtt adjuk őt vissza Istennek: biztosak vagyunk abban, hogy a menny már befogadta őt. Mindezt a Szent Péter téren, január 5-én tartandó temetésen személyes jelenlétemmel is megerősítem majd.

 

 

 

 

Abban az ajándékban volt részem, hogy 2009 májusában Jeruzsálemben részt vehettem Benedek pápa szentföldi zarándoklatának több eseményén. Két mozzanat különösen is belém égett. Egyrészt a Szent Sírnál mondott szavai: „A béke itt lehetséges. Az üres sír reményről beszél, csalatkozást nem okozó reményről, mert ez a remény az élet Lelkének ajándéka”. A másik meghatározó élményem az a magánmise volt, amit a Jeruzsálemi Apostoli Küldöttségen maga XVI. Benedek celebrált. Ott megtapasztaltam atyai gyengédségét, szeretetének nagyságát, ami elismerő gesztusokban fejeződött ki, amelyekkel értékelte mindazt a munkát, amivel a Fokoláre Mozgalom utazásának előkészítéséhez hozzájárult.

 

Még 1989-ben Chiara Lubich meghívására Joseph Ratzinger, még a Hittani Kongregáció prefektusaként részt vett a fokolarinák éves lelkigyakorlatán, amin én is jelen voltam. Nyílt párbeszédben sokféle kérdésünkre válaszolt, és néhány mondatát sohase felejtettem el. Az egyház és az emberiség jövőjével kapcsolatban azt mondta:

 

„A világ történelmének utolsó szava a kommunió lesz, a kommunióvá, közösséggé válás, nemcsak magunk között, hanem beépülve a szentháromságos szeretetbe, egyetemes kommunióvá válunk, ahol Isten minden mindenben.”

 

Ma, amikor a szeretett XVI. Benedek pápa visszatért az Atya házába, ezek a szavai szinte lelki örökségként visszhangzanak bennem. Rendkívül időszerű szavak ezek, amelyek fényt és reményt sugároznak a végeláthatatlannak tűnő konfliktusoktól szenvedő emberiségre.

 

Táplálkoztunk világos gondolataiból, egy akkor még fiatal, de már nagy teológus gondolataiból, aki a II. Vatikáni Zsinaton bemutatta és továbbadta a kommunió-egyház újdonságát, amely az Ige ismeretére és a gyakorlattá váltott szeretetre épül. Pápává választásának másnapján Chiara Lubich így fogalmazott: „Mivel közvetlenül ismerem őt, és mivel tudom, hogy különleges képessége van arra, hogy befogadja a Szentlélek fényét, bizonyos, hogy sok meglepetést fog okozni és minden előzetes elképzelést felülmúl majd”.

 

Nem feledjük továbbá azt sem, milyen kulcsszerepet játszott abban, hogy 1998-ban II. János Pál pünkösd alkalmából összehívta a Szent Péter térre az egyházi mozgalmakat és új közösségeket. Ez alkalomból Ratzinger bíboros plenáris előadást tartott a következő címmel: „Az egyházi mozgalmak és teológiai jellemzőik”, s ebben leírta a mozgalmak és új közösségek fő jellemzőit, és az Egyházzal fenntartott elengedhetetlen kapcsolatukat. Előadásának részei ma is iránymutatást jelentenek saját magam számára és a Mozgalomnak is, megvilágítják hogyan lehetünk a kommunió eszközei az Egyházban és Krisztus karjai az emberiség számára.

 

„(…) nyilvánvaló, hogy a Szentlélek ma is működik az Egyházban és új ajándékokkal gazdagítja – mondta akkor – amelyeknek hála, újraéli fiatalságának örömét (vö. Zsolt 42,4).  Hálás vagyok azért a sok emberért, fiatalokért és idősekért, akik válaszoltak a Szentlélek hívására, és habozás és visszatekintgetés nélkül örömmel vetették bele magukat az evangélium szolgálatába. Hálás vagyok a püspökökért, akik nyitottak az új utakra, helyet biztosítanak ezeknek az újdonságoknak az egyházmegyéjükben, és türelmesen eszmét cserélnek e közösségek vezetőivel, hogy segítsék őket minden egyoldalúságon való felülemelkedésükben és hogy eljussanak a helyes szervezettségre.”

 

Az egész egyházzal együtt köszönöm meg Istennek az ajándékot, amit Benedek pápa jelentett korunknak és imádkozom, hogy képesek legyünk megérteni és életre váltani teológiai gondolatainak mélységét, az evangéliumhoz való hűségét és tanúságtételének bátorságát, mellyel képes volt az egyházat az igazság, a testvériség és a béke útján vezetni.

 

 

1Joseph Ratzinger bíboros látogatása a fokolarinák találkozóján, válaszok. Castel Gandolfo, 1989. december 8. Chiara Lubich Archívum és a Fokoláre Mozgalom Általnos Archívuma.
2Chiara Lubich nyilatkozata in: Sajtóközlemény, Fokoláre Mozgalom, 2005. április 20.
3 I movimenti nella Chiesa. Atti del Congresso mondiale dei movimenti ecclesiali, Roma, 27-29 maggio 1998, Coll. Laici oggi 2, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 1999

Fordította: Paksy Eszter

  • megosztas-feliratkozas-tamogatas
  • Olvasóink támogatásának köszönhetően ez a cikkünk is ingyenesen hozzáférhető. Ha tetszenek írásaink, oszd meg őket barátaiddal, iratkozz fel heti hírlevelünkre, legyél te is a támogatónk!

Fotó: focolare.org

Forrás: focolare.org

Fordította: Paksy Eszter

Legújabb könyveink: