Katolikusok a földünkért: a Laudato Si mozgalom

Magdalena Noszczykkal, a Laudato Si mozgalom európai koordinátorával beszélgettünk, amikor Budapesten járt a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszuson. Mit jelent a katolikus teremtésvédelem, hogyan támogathatjuk Ferenc pápát és elég zöld volt-e a NEK? Ezekről is szó esett.

katolikusok-a-foldunkert-a-laudato-si-mozgalom

Az Eucharisztikus Kongresszus számos programja között az egyik fakultáció a teremtésvédelemmel foglalkozott. Székely János püspök atya felvezető beszéde után a nemzetközi Laudato Si mozgalom európai koordinátora Magdalena Noszczyk beszélt. A programot a Naphimnusz Teremtésvédelmi Egyesülettel együtt tartották. A teremtésvédelem kérdése nem ismeretlen az Új Város olvasói előtt, de a Laudato Si mozgalomról eddig még nem hallottam, ezért nagy örömmel beszélgettem másnap Magdalenával.

A korábban Global Catholic Climate Movement elnevezésű szervezet épp néhány hete vette fel ezt az új nevet, de már 2015-ben megalakult, hogy összefogja a teremtésvédelemért dolgozó katolikus szervezeteket és hatékonyan gyakorlatba ültesse Ferenc pápa Laudato si’ kezdetű enciklikájának tanítását.

 

 

 

 

A Laudato Si mozgalom katolikus környezetvédelmi mozgalmak ernyőszervezete. Miért tartották szükségesnek, hogy egy sajátosan katolikus szervezetet hozzanak létre ezen a területen?

 

Valóban ernyőszervezet vagyunk, de nem csak az. Ha a térképünkre néz, láthatja, hogy számos helyi alapszervezetünk is van, helyi kezdeményezésekkel. Igaz, hogy 700 intézményi tagja van a mozgalmunknak szerte a világról, de kis csoportjaink is léteznek, melyeket Laudato Si köröknek nevezünk, 5-10-20 ember tartozik egy-egy ilyen körhöz. Hetente vagy havonta találkoznak, hogy imádkozzanak és konkrét kezdeményezéseket indítsanak a helyi közösségeikben a teremtés védelmére. Miért van erre szükség? Miért kell egy katolikus szervezet? Nemcsak katolikusok tartoznak hozzánk, igyekszünk a lehető legbefogadóbbak lenni, mindenféle egyházból különböző felekezetű keresztények és nem-hívők is tagjaink. Tudjuk, hogy sok nem-hívő is olvassa a Laudato si’ enciklikát, mert nagyon fontosnak tartják és érdemesnek arra, hogy foglalkozzanak vele. Ezért őket is szívesen látjuk, ha szeretnének lelkileg fejlődni és átélni az ökológiai megtérést/fordulatot valamint elkötelezettek a teremtés védelmében.

Miért kell katolikus zöld mozgalom? Mert sokan úgy érezték, hogy a két témát szeretnék összekötni, vagyis, hogy önmagukat a lelki életben fejlesszék és egyúttal megéljék elkötelezettségüket a klímaigazságosság és a társadalmi igazságosság terén. Amikor Ferenc pápa kiadta a Laudato si’-t egy időben a nagy jelentőségű párizsi klímacsúccsal, akkor jött el a kairosz, az a megszentelt pillanat, amikor elkötelezett emberek azt mondták, hogy meg kell alapítaniuk ezt a mozgalmat, ahol összegyűjtjük a teremtésvédelemben elkötelezett katolikusokat és megmutatjuk a világnak, hogy több mint egy miliárd ember a világon felelősnek érzi magát azért, hogy mi történik a földgolyóval a klímaválságban, a biodiverzitás válságában, ami persze gazdasági válságot is okoz. Mindezeknek a válságoknak a gyökerénél pedig az áll, amit Ferenc pápa leír az enciklikájában. Tehát azért van szükségünk katolikus mozgalomra, mert sokan keresték ezt a lehetőséget, és

mert szeretnénk ezt a két létfontosságú szenvedélyünket, a lelkiséget és a teremtés védelmét egyesíteni.

 

Van valami sajátossága a katolikus zöld gondolatnak a civil zöld mozgalmak elképzeléseihez képest?

 

Ahogyan említettem számunkra nagyon fontos a lelki fejlődés, a tagjaink nemcsak cselekedni, hanem imádkozni és cselekedni is akarnak. Ezért olyan sajátos helyet hoztunk létre a hívők számára, ahol lelki töltődést kaphatnak, átélhetik a személyes ökológiai megtérésüket. Utána pedig meghívjuk őket, hogy lépjenek tovább és legyenek mozgalmunk nagykövetei, csökkentsék a karbonlábnyomukat, segítsék a helyi közösségeiket, támogassák a plébániájukat, hogy azok zöldebbek legyenek. Ha még ezt is kevésnek érzik, akkor a saját ökológiai fordulatukon és a nagyköveti szerepen túl arra hívjuk őket, hogy legyenek próféták, beszéljenek nyilvánosan a klímaváltozásról, a biodiverzitásról, így segítve az embereket, hogy meghallják a föld sóhaját és a szegények sóhaját.

 

Együttműködnek más nemzetközi szervezetekkel is?

 

Igen, számos szinten. Igyekszünk minél befogadóbbak lenni, és nagyon fontos nekünk, hogy együtt lépjünk fel az elérendő célok érdekében más környezetvédő szervezetekkel. Természetesen mi is építünk a tudósok és kutatók eredményeire, például az ICCP jelentéseit felhasználjuk, így a cselekvésünk tényeken alapul, és egyben ismertté is tesszük ezeket a kutatásokat. Bemutatjuk az embereknek, mi történik a bolygónkon, mi történik a szegényekkel és az Anyafölddel.

 

Gondolja, hogy a környezetvédelem témája körül párbeszéd születhet hívők és nem-hívők között?

 

Azokat a helyzeteket szeretem a legjobban, amikor a civil környezetvédő szervezetekkel való együttműködés közben ők megtapasztalják, hogy nyitottak vagyunk, nyitottak a párbeszédre, mindent meg lehet velünk vitatni, és ha nem is értünk mindenben egyet, azért le tudunk ülni egy asztalhoz. Szeretem, ahogy eloszlatjuk a vallásos szervezetek iránti előítéleteket, mert mi magunk vagyunk, akik különböző nézetű embereket és szervezeteket összehívjuk, felvetjük a megvitatandó témákat, és keressük a közös fellépés lehetőségeit. A világ számos helyén vannak gyümölcsöző együttműködéseink a helyi szervezetek szintjén is, ahol hívők és nem-hívők együtt dolgoznak.

Hiszek ennek a párbeszédnek a lehetőségében, különösen azért, mert Ferenc pápa is arra hív, hogy teremtsük meg a találkozás helyeit így csökkentve a polarizációt, ami annyira jellemzi világunkat. Hiszek abban, hogy ez megváltozhat és egy asztalhoz tudunk ültetni különböző gondolkodású embereket.

 

Komolyan gondolja, hogy egy egyházi dokumentum, mint a Laudato si’ valóban befolyásolhatja a döntéshozókat?

 

Igen, sok tudós és ökológus mondja, hogy ez a legfontosabb dokumentum, amit az utóbbi évtizedekben kiadott a katolikus egyház, és a környezetvédő szervezetek is azt mondják, hogy végre a kezünkben van ez a dokumentum, amit megmutathatunk a döntéshozóknak, és azzal érvelhetünk, hogy még a katolikus egyház feje szerint is változtatnunk kell. Hiszem, hogy az egyház számára kiemelkedő fontosságú a Laudato si’, és egyben erős érv az érintettek és a partnerek számára is. Tulajdonképpen ennek segítségével komoly lobbimunkát tudunk kifejteni azok között az emberek között, akik számára fontos a hitük. Sőt, felidézhetném azt a szimbolikus pillanatot is, amikor Ferenc pápa az USA korábbi elnökének ajándékozta az enciklikáját. Erős üzenet volt ez az egész világ számára, hogy most már tényleg a bolygónk védelmére kell fókuszálnunk.

 

Van már valami látható eredménye a munkájuknak?

 

Több futó kampányunk van: a novemberben megrendezendő glasgow-i klímacsúcs előtt minél több aláírást gyűjtünk. Ezzel szeretnénk támogatni Ferenc pápát, aki részt vesz a klímacsúcson. A „Healthy Planet, Healthy People” katolikus petíciót még alá lehet írni!

Egy másik kezdeményezésünk, amit nagyon szeretek: a katolikus egyházban minden szinten arra buzdítjuk a vezetőket, hogy ne fosszilis energiacégek részvényeibe fektessenek be, ezt lehet plébániai, egyházmegyei szinten, sőt egész püspökkarok csatlakozhatnak. Októberben fogjuk bejelenteni, kik az új csatlakozók. Szeretnénk megmutatni a katolikus világnak, hogy lehetséges olyan stratégiákat készíteni, melyek segítségével csökkenthető a fosszilis energia-felhasználás a plébániákon, a katolikus intézményekben, az egyházmegyékben. Szeretnénk megmutatni, és ez nagyon erős üzenet lehet, hogy van tervünk arra, hogyan fogjuk kivezetni a szénből készült elektromosságot vagy a fosszilis fűtőanyagot az egyházi intézményekben, hogyan fogunk áttérni a megújuló energiára.

 

Itt vagyunk az Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszuson. Elégedett a szervezésével? Elég zöld ez a kongresszus?

 

Hát… mindig van tere a fejlődésnek, például ez a sok műanyag flakon… De elmondhatom, hogy a magyarok nagyon vendégszeretőek, lenyűgöző volt látni a rengeteg fiatal önkéntest és cserkészt, akik mindig ugrásra készen álltak, hogy segítsenek a többieknek.

Aztán tegnap, amikor ebédeltem, nagyon örültem, hogy vegán menüt is választhattam, vagyis ezzel is csökkenthetjük a húsfogyasztást. Az is tetszik, hogy a kongresszusi csomag olyan egyszerű, nincs benne egy csomó felesleges dolog, amit az ember a rendezvény után úgyis kidob. Nagyszerű, hogy minden elérhető online, a program, az információk, nem kell feleslegesen nyomtatni semmit. Jut is eszembe, hálás voltam, hogy a regisztrációhoz bérlet is járt, ingyen használhatjuk a tömegközlekedést. Ez nagyon fontos. Fontos, hogy a zöld gondolkodás átjárja a katolikus egyházat is. Még lehet ezen dolgozni, de egyre inkább jelen van ez a fajta szemléletmód. Tényleg, jó ötlet lenne kidolgozni egy iránymutatást, hogy hogyan tehetjük még környezetbarátabbá ezeket a nagy rendezvényeket…

 

Magdalena Noszczyk és Nemes Gábor

 

A beszélgetésen jelen volt Nemes Gábor, a Naphimnusz Egyesület alelnöke is. Hozzá fordulok:

A Naphimnusz Teremtésvédelmi Egyesület is a Laudato Si mozgalom nemzetközi hálózatának a tagja?

 

Igen, csatlakoztunk a korábban Global Catholic Climate Movement nevű szervezethez, ami a közelmúltban vette fel a Laudato Si mozgalom nevet, maga szentatya hagyta jóvá ezt az elnevezést. Számunkra is egy sokkal szélesebb lehetőséget nyit meg, mert ugyan a klímaváltozás egy nagyon fontos kérdés, láttuk Görögországban az új melegrekordot nyáron, de a biodiverzitás, ami napról napra csökken a világban, keresztény szempontból – a teremtett világ szempontjából szintén nagyon-nagyon fontos. Vagy például a vízzel is jobban tudunk foglalkozni: hogy a Tiszán, a Dunán, a Bodrogon milyen állapotok vannak az emberi (ipari és egyéni) szennyezés következtében. Tehát a Laudato Si név szélesíti a látókört. Amikor környezetvédőkkel beszélgetünk, akkor elmondjuk, hogy tulajdonképpen mi is környezetvédők vagyunk, de nekünk van egy sajátos üzenetünk: legyünk őrei az egész teremtett világnak.

 

Az egyesület hétköznapi életében mit jelent a tény, hogy egy nemzetközi hálózat tagja?

 

Már több éve folyamatosan részt veszünk a Laudato Si különböző nyelvű animátorképzésein, többen már elvégezték, én is az elsők között. Most pedig, ahogy Magda ezt a tegnapi fakultáción bejelentette, folyamatban van, hogy a Mária rádió segítségével magyar nyelven, ingyenesen elérhető legyen a Laudato Si animátorképzés. Erről egyelőre angol nyelven lehet olvasni: https://laudatosianimators.org/.

Ezek az animátorok mindenhová elviszik a Laudato si’ üzenetét, ami tulajdonképpen nem újdonság, a korábbi pápák is szépen, lassan az évtizedek alatt ezeket mondták, csak nem nagyon hallgattuk meg, az emberiség nem nagyon hallgatta meg. Ahogy egyik kollégám szokta mondani, a másik animátori tárgyunk, a Fratelli tutti enciklika meg se kellett volna, hogy szülessen, ha a Laudato si’-ben foglaltakat betartanánk.

Az Naphimnusz Egyesület tevékenységéről honlapunkon tájékozódhatnak: www.teremtesvedelem.hu

 

  • megosztas-feliratkozas-tamogatas
  • Olvasóink támogatásának köszönhetően ez a cikkünk is ingyenesen hozzáférhető. Ha tetszenek írásaink, oszd meg őket barátaiddal, iratkozz fel heti hírlevelünkre, legyél te is a támogatónk!

Forrás: Naphimnusz Egyesület, Laudato sí Movement,

Legújabb könyveink: