Új korszak az Új Város életében

Ma indul útjának a világ Új Városait összefogó nemzetközi hálózat: a Nuova Global. Mi is kíváncsian várjuk, milyen újdonságot hoz ez szerkesztőségünk és lapunk életébe. Miről is van szó és hogyan jutottunk el ennek az új kezdeményezésnek a születéséhez? Kiderül cikkünkből.

  • Antal M. Gergely és Paksy Eszter

    2021. június 21.

uj-korszak-az-uj-varos-eleteben

Történetünk 1956-ban kezdődik a Dolomitokban, a Máriapolin. Az akkor még fiatal mozgalom nyári találkozója már hagyomány. Sokaknak ez az egyetlen alkalom, hogy a Fokoláréval találkozzanak és lelkiségéből merítsenek. Ezért születik az ötlet, hogy induljon egy kis újság, amin keresztül, miután résztvevők hazatértek, tarthatják egymással a kapcsolatot. A Città Nuova – Új Város címet kapó lapocska kezdetben kifejezetten a mozgalom belső céljait szolgálja, de már akkor is fontos volt, hogy a mozgalom szellemiségének terjedését segítse:

„Szeretném összegyűjteni az egész földről az egységre való minden törekvést… hogy az egyén java közjóvá és minden ember közös javává váljék.”

– közli egyes szám első személyben önmagáról az új lap beköszönő cikke.

Michele Zanzucchi, aki évtizedekig volt az olasz Città Nuova főszerkesztője, így emlékszik vissza ennek az első számnak a születésére 60 évvel később, 2016-ban:

„Három lapocska, se több, se kevesebb a Máriapoli 174 lakójának. Egy maroknyi embernek szólt, de már városról és állampolgárságról beszélt. Egyfajta utópia volt. De már az a három lap csírájában tartalmazta a Città Nuova máig érvényes jellemzőit.” És felsorol öt tulajdonságot: az egységet, a nemzetköziséget, a kultúrát, a lelkiséget, a szakmaiságot.

 

 

 

 

Ez a kis lapocska fejlődik aztán tízezres példányszámú, színes kétheti magazinná, mely hatókörében messze túllép a Fokoláre Mozgalmon. A fejlődés tudatos. 1968-ban az olasz egyház felkéri a mozgalmat egy általános kulturális lap létrehozására, mire Chiara Lubich így ír:

„Lemondtunk a Città Nuováról, mint a Fokoláre lapjáról, és más módon fogjuk a mozgalom híreit közzétenni. Így most már azonnal az egyház rendelkezésére tudunk bocsátani egy kétheti magazint: a Città Nuovát, ahogy már most létezik, és egyre inkább – ahogy ezt az egyház kérte – egyetemesebbé, közérthetőbbé és világibbá téve…”. Két év múlva megerősíti, hogy az újságnak ki kell lépnie a mozgalom keretei közül:

„A lap akkor fog rátalálni a hangjára, ha nem a mozgalomra, hanem a világra és az emberiségre gondol”.

Mindeközben a Fokoláre elterjed Európában és a többi kontinensen is, és a különböző közösségekben egyre-másra születnek a helyi Új Városok: New City, Ciudad Nueva, Cidade Nova, Neue Stadt, Nouvelle Cité, Nové Mesto… mindegyik újság más és más, de a céljuk továbbra is az egység és a testvériség gondolatának terjesztése.

1989-ben megjelenik az első magyar nyelvű lap is: Új Város címmel. A magyar lap, akárcsak a többi nemzeti újság, évtizedekig forrásként és mintaként tekintett az anyalapra, az olasz Città Nuovára. A fejlődésük során azonban lassan-lassan kiléptek a nagytestvér árnyékából, saját szerzőgárdát toboroztak, önálló szemlélettel és hangvétellel alakították a testvériség üzenetét saját kulturális kontextusukhoz. Ez a fejlődés viszont háttérbe szorította a kezdetekben olyannyira fontosnak tekintett nemzetköziséget, az egész világ megszólításának vágyát.

 

A 2000-es évektől kezdve a már évtizedes múlttal rendelkező nemzeti orgánumok elkezdték a szorosabb együttműködés formáit keresni. Hiszen az egyik nagy lehetőség ezeknek a lapoknak a kezében az lehetett volna, hogy hiteles és személyes forrásokból tájékozódhattak volna a világ különféle pontjain jelenlévő Fokoláre közösség tagjaitól. Számos hasznos megbeszélés, közös workshop, különféle koordinációs bizottságok felállítása ellenére ez a vágy sokáig nem valósult meg: nem találtuk se a megfelelő formát – egy multinacionális cég nem engedte volna meg a helyi sajátosságok kibontakozását, a teljesen laza együttműködés pedig nem hozta meg a várva várt fejlődést –, se ennek az új együttműködésnek az anyagi hátterét. Itt már többes szám első személyben írok, hiszen ebbe a folyamatba az Új Város is bekapcsolódott. Számos ismeretséget, barátságot kötöttünk a német, argentin, brazil, spanyol, szlovák, angol, különböző afrikai és még sorolhatnám mily nemzethez tartozó újságírókkal, több kisebb együttműködés született, cikkeket vettünk át egymástól, könyvkiadási jogokat vásároltunk stb.

 

 

2017-ben a kelet-európai Új Város kiadók is találkoztak Pozsony mellett, ahol megbeszélhettük a térségünkre jellemző kihívásokat és bátoríthattuk egymást.

Legutóbb 2019-ben Castel Gandolfóban rendezték meg a világ Új Városainak nemzetközi találkozóját, melynek már a címe is a rég vágyott álomra utalt: „L’unica Citta Nuova nel mondo”, azaz Egyetlen Új Város a világon. A háromnapos workshopot meglátogatta az akkori elnök, Maria Voce és társelnök, Jesús Morán is. A jelenlévő kiadóvezetőkkel és főszerkesztőkkel folytatott beszélgetésből mindketten megértették, hatékonyabb központi segítséget kell nyújtani a kiadóknak ahhoz, hogy ez az álom ne maradjon álom, és erre ígéretet is tettek.

Ez az ígéret valósul meg ma.

Egy igazán nemzetközi csapattal, valódi szakemberekkel jött létre egy olyan, a világot átfogó hálózatra épülő szervezet, amely összekapcsolja a testvéri emberiség vágyának sok kis mozaikdarbakáját.

Ez pedig a Nuova Globális hálózat, amely nevét az olasz nuova ’új’ szóról kapta, vagyis hangsúlyosan az új emberiség eszméjéért szeretne működni. Jelenleg 6 földrészen és 32 városban tevékenykednek kisebb-nagyobb Új Városok, a Nuova Global pedig amellett, hogy kiépít egy egészséges vérkeringést a tartalmak, cikkek, tudásbázis megosztásához – távlati tervként egyfajta valódi nemzetközi szakfolyóiratként –, a bolygó minden pontján zajló változatos megmozdulásokat, projekteket igyekszik támogatni non-profit szervezetként. Látjuk, hogy mennyi kezdeményezés van jelen már most a világban a békéért, a javak igazságosabb elosztásáért, a környezetvédelemért és a társadalmi egyenlőtlenségek enyhítéséért, így például az Egyesült Világ Projekt (United World Project) is új erkölcsi és anyagi támogatáshoz juthat a Nuova Globalon keresztül. Munkájának fontos eleme, hogy az állami és helyi vezetőkkel, illetve olyan hatalmas szervezetekkel kíván partneri viszonyt kialakítani, mint az ENSZ vagy akár a katolikus egyház.

 

 

A küldetés így foglalható össze röviden: „Népszerűsítjük és támogatjuk a béketeremtést a világ közösségében a párbeszéd, a kölcsönös bizalom, a megértés és az elfogadás elősegítésével és ápolásával.”

A hálózat célkitűzései között kiemelten szerepel a közösségi újságírás és az ehhez kapcsolódó projektek széleskörű istápolása:

„Támogatjuk az olyan újságírói projekteket, amelyek a globális kérdésekre és problémákra naprakész válaszokat és megoldásokat tárnak föl és vizsgálnak ki, illetve a kölcsönös meghallgatásra és megértésre serkentenek a közjó és az emberiség átfogó fejlődésének érdekében.”

Mindez bizakodással és örömmel tölt el minket, a magyarországi Új Város Alapítvány munkatársait, hiszen az elmúlt 32 évben bejárt hosszú utunk most egy fontos állomáshoz, egy új kapuhoz érkezett, melyet a Nuova tart fölénk.

A kapun túl új lehetőségek nyílnak előttünk, hogy mi is bekapcsolódjunk a közösségi újságírás és a Chiara által megálmodott egyesült világ építésébe nemzetközi szinten. Ehhez pedig itt van a mi saját hangunk, saját látásmódunk, „ecsetünk”, amellyel mi is színesíthetjük az emberiség nagy festményét.

„A Città Nuova véleményformáló orgánum akar lenni mindazok kezében, akik valamilyen módon magukénak érzik a béke, az igazságosság, a szabadság és az igazság eszményeit. Az egységét. A Città Nuova kovász, só, fény” – mondta még 2006-ban Chiara Lubich. Ma azt kívánjuk magunknak, hogy ez a meghatározás jellemezze az Új Várost éppúgy, mint a most megszülető Nuova Globalt. Keresse fel a nuovaglobal.org oldalt!

  • megosztas-feliratkozas-tamogatas
  • Olvasóink támogatásának köszönhetően ez a cikkünk is ingyenesen hozzáférhető. Ha tetszenek írásaink, oszd meg őket barátaiddal, iratkozz fel heti hírlevelünkre, legyél te is a támogatónk!

Fotó: nouvaglobal.org

Legújabb könyveink: