Fiatalok keresztútja

Az egyház hagyománya szerint minden böjti pénteken keresztutat járnak a templomokban, így átelmélkedve, átimádkozva Jézus szenvedésének állomásait. Az alábbi keresztút nagyon személyes: gimnazista és egyetemista fiatalok írtak az egyes állomásokhoz a személyes életükből vett történeteket.

fiatalok-keresztutja

A keresztútjárás szokása, ha valódi figyelmes lélekkel járjuk végig, közelebb visz Jézus önként vállalt szenvedéséhez és így a megváltás titkához. Talán még inkább át tudjuk érezni a keresztút nehézségét, ha az egyes stációkhoz a magunk életéből keresünk hasonló eseményeket. A mátyásföldi plébánián már nyolc éve szokás, hogy a nagyböjtben egy keresztúti ájtatosságot a bérmálkozásra készülő fiatalok készítenek elő. Ki-ki választ egy állomást és megkeresi, hogyan jelent meg az ő életében az igazságtalan ítélet, az elesés, a fájdalom, az egymás terhének hordozása vagy éppen a vigasztalás öröme. Az alábbiakban egy teljes keresztutat közlünk az elmúlt években elhangzottakból.

 

 

 

 

1. Pilátus halálra ítéli Jézust

A közelmúltban történt velem az iskolában, hogy matekórán a lányok többsége nyafogott, illetlen volt a tanár úrral. Erre a tanár egy nagyon nehéz – megoldhatatlannak tűnő – felmérővel lepett meg minket, ami többek között nekem is egyes lett. A tanár megígérte, hogy néhányunknak nem írja be a rossz jegyet, mivel mi tiszteletben tartottuk az óráját. Az E-naplóban azonban megdöbbenten szembesültem vele, hogy ott éktelenkedik életem első egyese. Ezek alapján engem is elítéltek egy olyan tett miatt, amit – úgy éreztem – nem követtem el, és igazságtalannak tartok.

Jézusom, téged is igazságtalanul ítéltek el, de nem háborogtál, és nem igazadat bizonygattad. Atyádra, az igazságos bíróra bíztad magadat. Segíts engem, hogy meg tudjak bocsátani az elszenvedett igazságtalanságokért!

 

2. Jézus vállára veszi a keresztet

Minden családtagnak van saját keresztje. Merjük-e felvenni és egymásért hordozni? Uram, sokszor nehezemre esik a családban a másik elfogadása, rossz szokásainak elviselése. Mindez nehéz keresztet jelent számomra. Jobb lenne lerázni magamról, nem venni róla tudomást, elmenekülni előle. Megtörtént az az eset, hogy anyukámnak hivatalos ügyet kellett intéznie. Nekem az öcsémre kellett vigyáznom, pedig jó lett volna a barátnőmmel találkozni, akivel már meg is beszéltük, hogy találkozunk. Mégis boldogan tudtam vállalni ezt a keresztet. Mert tudtam, hogy ezáltal segítek anyukámnak.

Jézusom! Adj erőt, hogy felülemelkedjek önzésemen, és örömmel tudjak lemondani a saját akaratomról!

 

3. Jézus először esik el a kereszt alatt

Tavaly, október végén egy délután elmentem egy rutin orvosi vizsgálatra. A vizsgálaton kiderült, hogy olyan egészségügyi problémám van, ami miatt abba kell hagynom a táncolást. Ez nagyon lesokkolt. Nagyon nehéz volt feldolgozni ezt a hírt. Ráadásul a szüleim sem értek rá azon a délutánon, ezért egyedül kellett megbirkóznom a csalódásommal. Egész délután levert voltam, és nem volt kedvem semmihez. Azon a napon kezdődött a plébániai gyerektábor, ahol segítőként vettem részt. A táborban töltött három nap alatt sikerült valamennyire kizárnom ezt a szomorú dolgot, és a gyerekek között megpróbáltam minél hasznosabbá tenni magam. A tábor hangulata és a rengeteg élmény nagyon sokat segített nekem, hogy fel tudjak állni, és tovább lépni, ahogy Jézus is tette.

Kérlek Jézusom, hogy segítsd azokat, akik úgy érzik, hogy nem képesek felállni a keresztjük súlya alatt!

 

 

4. Jézus találkozik anyjával, Máriával

Az én anyukám rengeteget segített nekem az életem folyamán. Ha nem is tudott konkrétan megoldást találni a problémámra, lelkileg mindig támogatott. A jelenléte és szeretete rengeteg erőt és kitartást adott, ahogy szerintem Jézusnak is édesanyja, Mária. Például amikor egy barátommal összevesztem vagy amikor a felvételire rengeteget stresszeltem, Ő mindig motivált és segített nekem, hogy megbirkózzak vele.

Istenem, kérlek, áldd meg az édesanyámat és vigyázz rá, hogy mindig oltalmazó támaszt nyújthasson gyermekeinek!

 

5. Cirenei Simon segít Jézusnak vinni a keresztet

Általános iskolában, mikor az angol vizsgára készültünk, mindenki nagyon izgult. Hosszú heteken át dolgoztuk ki a tételeket, amiket mindenki egyedi formában írt meg. Az osztályban az egyik osztálytársam is kidolgozta a tételeket, de egy nap bent felejtette az iskolában. Másnapra eltűnt az összes tétele, és már csak pár nap maradt hátra a vizsgáig. A tételek egyedi formájúak voltak, hiszen angolul kellett beszélni a családunkról, a hobbinkról, az iskolánkról. Nagyon kétségbe esett, hiszen ezen múlt az év végi jegyünk. A tanárnő kérte, hogy segítsek neki kidolgozni a tételeit. Bár én sem voltam még kész a sajátjaimmal, mégis segítettem neki, hogy időre elkészüljön, és le tudjon vizsgázni. Azóta is emlegeti, hogy milyen sokat jelentett neki a segítségem. Bár az elején nem örültem annyira a plusz feladatnak, a végén mégsem bántam meg, hogy segítettem, és nagyon jólesett, hogy mindenki előtt megköszönte a segítségemet. Azóta is jó barátok vagyunk.

Köszönöm, Jézus, hogy az önzetlen segítésre Te tanítottál bennünket, és köszönöm, hogy elfogadni is tudtad a segítést Cirenei Simontól!

 

6. Veronika megtörli kendőjével Jézus arcát

Múlt hétvégén egy táncversenyen voltunk, ahol az öltözőbe érve egy nagyon elkeseredett, kilenc év körüli kislányt találtunk. Egyedül volt és sírdogált. Megkérdeztük, hogy mi történt. Elmesélte, hogy elkeveredett és senkit nem talál, se az anyukáját, se a barátnőit, pedig már körbejárta az egész csarnokot. A helyszín valóban nagy volt, és túlzottan zsúfolt is, így érthető volt, hogyan történhetett ilyesmi. Végül nem jutott eszünkbe jobb, és megkérdeztük, hogy tudja-e az anyukájának a telefonszámát. Szerencsére tudta, és a kezébe adva egy mobilt, a helyzethez képest hamar megtalálták egymást.

Add Jézusom, hogy felismerjem azokat a helyzeteket, mikor valakinek segítségre vagy csak egy kis támogatásra van szüksége, és helyesen tudjak cselekedni.

 

 

7. Jézus másodszor esik el a kereszt alatt

Minden ember életében vannak hullámvölgyek. Van akinek sokszor, van akinek kevésbé. Mindenki érezhette már magát elesettnek, magányosnak, és azt gondoljuk, nem vagyunk képesek felállni. Azonban ez nem igaz! Csak sok erő és kitartás szükséges hozzá. Pár hete történt, hogy összevesztem az apukámmal egy butaság miatt. Több napig nem szóltunk egymáshoz, mint máskor. Én makacs voltam, és nem láttam be, hogy igaza volt, és csak jót akart nekem. Az alatt az idő alatt, amíg nem beszéltünk egymással úgy mint régen, magányosnak és elesettnek éreztem magam. Tudatosult bennem, hogy hibáztam, és elnézést kértem tőle, és megmondtam neki, hogy nagyon szeretem. Ezután minden rendben jött. Sokszor érezhetjük azt, hogy elesünk és hibázunk, de sosincs késő a jó út irányába fordulni.

Kérlek Jézusom, segíts meg engem, hogy észrevegyem, ha hibázok, és adj nekem erőt az újrakezdéshez!

 

8. Jézus beszél a síró asszonyokhoz

A gyászt elviselni sok esetben nehéz, és gyakran érezzük azt, hogy erre képtelenek vagyunk. Ehhez kapcsolódik a személyes történetem is: A családomban történt egy haláleset. A nagynéném, akinek már a szívbillentyűit is kicserélték, rákos lett, és csak a hihetetlen hitének köszönhető, hogy évekkel többet élt a hozzá hasonló betegségekben szenvedőkhöz képest. Mégis váratlanul ért minket – és engem is –, hogy most januárban hosszú szenvedések után kilehelte a lelkét. Az elmúlt években a járvány és egyéb személyes okok miatt eltávolodtam tőle, de ennek ellenére és fiú-létem ellenére sírtam, úgy mint a keresztútban szereplő síró asszonyok. Tudtam, hogy jó helyre kerül, a szívem mégis siratta. Ezt nehéz elfogadni, hogy a hitünkre hallgassunk a szívünk helyett.

Add Uram, hogy a hitre hallgassunk a nehéz időkben is, és kérünk, hogy segíts minket a gyászon túllépni!

 

9. Jézus harmadszor esik el a kereszt alatt

Jézus – erejét végleg elveszítve – roskad le harmadszor a kereszttel. A pillanat, amikor nincs tovább. Egyszer mindenki számára eljön. Az én életemben ez akkor történt, mikor el kellett adnunk a házunkat. Már tíz éve laktunk ott, és nagyon megviselte az egész családot, hogy el kell jönnünk. Ideiglenesen a nagyszüleimhez költöztünk. Néhány hónap után úgy tűnt, mégis van egy kis remény, hogy ott lakjunk továbbra is, és egy albérletbe visszaköltöztünk. Nagyon örültünk, hogy megint ott lakunk, de körülbelül egy fél év múlva onnan is el kellett jönnünk. Ismét a nagyszüleimhez, és ezúttal nem csak ideiglenesen. A következő tanévet új iskolában is kezdtük a húgommal. Ez már lassan öt éve volt, és sok minden történt azóta. Ez volt az a pont, ahol megéreztem Jézus szeretetét és erejét. Ha az egészet újrakezdhetném, nem csinálnám máshogy, mert végül is így volt jó.

Jézus! Segíts rajtunk, ha elesünk! Segíts felkelni és tovább menni életünk útján!

 

10. Jézust megfosztják ruháitól

Ez az az állomás, ahol Jézust a folyamatos megaláztatásokon túl is megszégyenítik. Főként egy olyan dologgal, ami ma is a legszégyenteljesebb, de abban a korban még inkább az volt: a ruháit is leszakították róla. Biztosan volt az életünkben olyan helyzet, amikor úgy éreztük, hogy mindenki ellenünk van, mindenki csak vádol, miközben nem is voltunk hibásak vagy csak részben. Jézus nemcsak hogy nem volt hibás, hanem bizonyosság élt benne, hogy ő a Messiás, az Isten fia, ráadásul azokért is meghal, akik kínozták. Ha minket bántalmazás ér vagy hamisan megvádolnak, az első dolog az, hogy elkezdünk szabadkozni, magyarázkodni és mindenáron meg akarjuk védeni a becsületünket. Fáj a lelkünknek. Jézusnak is fájt. Ő mégsem védekezett, nem szólt egy szót sem, tűrte a testi és lelki fájdalmat. Ha jobban belegondolunk, nagyon nehéz lenne szó nélkül elviselni a sértéseket, csúfolódásokat, főként azt, ha még testileg is bántanak. Én szeretném megpróbálni ezt Jézusért, legalább a nagyböjtben. Eltűrni a bántást, hiszen ha más nem is, Jézus tudja az igazságot.

Jézusom, kérlek téged, erősíts meg engem, hogy igazságomat és becsületemet elsősorban Benned keressem!

 

 

11. Jézust keresztre szögezik

A katonák teszik a dolgukat. Kötél, szegek, gerendák, kalapács… Jézus életének utolsó három órája ez. És ebbe a három órába belesűrűsödik minden, amit Ő fontosnak tartott. A Golgotára vezető út véget ért. Tavaly nyáron történt, hogy az én utam is véget ért. A János-hegyről száguldottam le biciklivel, ahol a pálya végén elestem. Kórházba kerültem, mert eltört a kulcscsontom. Éjjel 11-től másnap délutánig vártam a műtétre. Ágyhoz szegezetten feküdtem, nem ehettem, nem ihattam, nem mozoghattam. Mi lesz velem? Mi adja a biztonságot nekem, ha egyedül maradok, ha baj ér? Megéltem egy kicsit abból, hogy milyen lehetett a kereszthez szegezettség, ha nem tudok semmit tenni az adott helyzetben. Szerencsére mellettem volt a családom.

Jézusom! Köszönöm, hogy megélhettem az ágyhoz kötöttség és erőt adtál nekem a felépüléshez!

 

12. Jézus meghal a kereszten

Tavaly ősszel meghalt a nagypapám. Nagyon mélyen érintett a rossz hír, amely egy átlagos vasárnap reggel érkezett. Az azt követő napok az egész családnak sűrű, fekete felhőkbe burkolództak, akárcsak Jézus halálakor az égbolt. Az ekkor érzett szomorúság gondolkodásra késztetett: A nagypapám semmilyen anyagi javakat nem vitt magával a halálba, mégis mekkora űrt hagyott maga után. Ugyanezt mondhatjuk el Jézusról. Még a ruháitól is megfosztották, de egy világ rendült meg, amikor meghalt. A halál elkerülhetetlen. Mindenkinek az életében jelenlévő esemény. Még Jézus, az Isten Fia sem mentesült alóla. Nem gyakran kell szembenéznünk a halállal, de amikor megjelenik, akkor igazán nagy erővel taszít a mélybe. Az ilyenkor bennünk lévő szomorúságot és fájdalmat az a tudat enyhíti, hogy az elhunyt lelkének további élete lesz a mennyországban.

Kérlek Istenem, segíts nekem abban, hogy a halálra ne úgy tekintsek, mint az élet végső állomására, hanem úgy, mint a Veled való találkozásra és egy másfajta, teljesebb élet kezdetére!

 

 

13. Jézust halott testét leveszik a keresztről és anyja ölébe helyezik

Gyermekként életünk szomorú, de természetes velejárójának tartjuk, hogy az idő múlásával egyszer el kell majd búcsúznunk szüleinktől. Azonban bármilyen nehezen fogadjuk el, megeshet, hogy Jézus és Mária sorsára jutunk, amikor egy édesanya és egy édesapa mérhetetlen fájdalom közepette, idő előtt veszíti el szeme fényét; szeretett gyermekét. Nemrég váratlanul elhunyt az általános iskolai osztályfőnököm, aki közösségünk tagja is volt. Mindannyian tudjuk, milyen nehéz a családtagoknak feldolgozni egy ilyen tragédiát. Átérezzük Mária mélységes bánatát, amikor halott fia testét leveszik a keresztről és ölébe fektetik. Ezért példaértékű számomra, hogy azóta is minden vasárnapi szentmisén látom a gyászruhába öltözött édesanyát, ahogy teljes bizalommal az Úrhoz fordul. Egész szívével bízik a gyötrő, megválaszolatlan kérdések és a veszteség ellenére, ahogyan Mária is hitt az Úr akaratában, akármilyen fájdalmas is volt halott fiát eltemetnie. Jelenlétével, hűségével és megingathatatlan hitével ez az édesanya minden alkalommal bátorít és megerősít engem, hogy nincs fontosabb, mint teljes szívvel az Úrban bízva járni utunkat.

Drága Jézus! Kérlek, nyújts vigaszt mindazoknak, akiket veszteség ér, erősítsd meg hitünket, hogy a nehéz időkben is Hozzád forduljunk, és kérünk, hogy fogadd szereteteddel a közülünk távozókat!

 

14. Jézus testét sírba helyezik

Én tavaly voltam nyolcadikos. Az akkori tanév felén már túl voltunk, amikor váratlanul ért minket a vírushelyzet. Nyolcadikos voltam, tehát abban a félévben nagyon sok dolog lett volna, ami számomra fontos volt. Habár szerencsére a ballagást meg tudtuk tartani, azt is csak zárt kapuk mögött tehettük. Nagyon fájdalmasan érintett, hogy ilyen gyorsan és váratlanul kellett búcsút mondanom az osztálytársaimnak. Sok előre tervezett programunk elmaradt. De nem ez volt a legrosszabb, szerintem. Hanem amit Jézus tanítványai is megéltek. A bizonytalanság. Ők azért élték ezt meg, mert máshogy gondolták a megváltást. Féltek, hogy őket is keresztre feszítik. Én pedig azért éltem meg nehezen, mert nem tudtam, hogy mennyi ideig fog tartani ez a vírushelyzet, és mennyi program fog még elmaradni.

Kérlek Istenem, add, hogy bízni tudjak benned a legbizonytalanabb helyzetekben is!

  • megosztas-feliratkozas-tamogatas
  • Olvasóink támogatásának köszönhetően ez a cikkünk is ingyenesen hozzáférhető. Ha tetszenek írásaink, oszd meg őket barátaiddal, iratkozz fel heti hírlevelünkre, legyél te is a támogatónk!

Fotó: (kezdőkép) Junior Reis /unsplash; (belül)

Legújabb könyveink: